Historie

1383 Johanna Hertogin van Brabant stelt in de Baardwijkse Overlaat de dwangmolen in om de ontduiking van accijns tegen te gaan.

1755 A. de Groot koopt de molen.

1800 Gijsbrecht de Groot wordt op 1 maart de eigenaar van de standaardmolen.

1801 Op 13 augustus wordt de molen verkocht aan A. Manders voor de ‘Koop’ van 6.500 gulden en 9.723 gulden ‘lasten’.

1810 Onder de deskundige leiding van de heer Jehoel wordt de molen met muziek verplaatst naar de Grotestraat.

1836 De molen brandt geheel uit.

1838 Er wordt besloten een nieuwe ‘beltmolen’ te bouwen. De bouwer is de heer Hombergen. De nieuwe molen wordt achtereen vervolgens gedreven door A. Manders, zijn zoon Lucas Manders, zijn kleinzoon Jan Manders en diens neef Kees Manders. Deze laatste emigreert vervolgens naar Amerika en verkoopt de molen aan Adrianus van Riel uit Bavel.

1911 Op 23 augustus wordt de molen gekocht door Frans van der Westen die hem op zijn beurt in 1953 verkoopt aan zijn schoonzoon, Gerard van Tuijl uit Baardwijk.

1968 De Korenmolen wordt overgenomen door Cees van Tuijl die van de molen een karakteristiek Party Restaurant maakt. Sindsdien worden er allerlei feesten en bijeenkomsten gehouden.

Vandaag de dag is de molen een begrip in de regio en wordt er continue gestreefd naar het behoud van dit stukje cultureel erfgoed.

informatie aanvragen

De Korenmolen Party Restaurant

Parallelweg 8
5151 AB Drunen

0416 37 23 38
06 57 58 99 94
info@korenmolen.com